Print side
Skovene og publikum

Skovene er meget besøgt af publikum.
Skovens kystnære beliggenhed, gode P-forhold og stiforløb tiltaler de fleste skovgæster.
Skovene må benyttes efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser - til fods eller på cykel - året rundt.


Ridning

Ridning er tilladt i skovene på de afmærkede ridestier, men kun med ridekort.

På Corselitze Skovdistrikt er der udlagt ruter i Hovedskoven og Mellemskoven i den sydlige del af skovdistriktet.

På Fuglsang Skovdistrikt er der ruter i Toreby Skov og Hamborgskoven.

Ridekort købes ved henvendelse til corselitzerutelaug.dk, hvor det er muligt at købe dagskort og årskort til skovene.

Man skal være medlem af ridelauget, der administrerer ordningen, for at kunne købe ridekort.
Skovkort med angivelse af ridestierne og parkering udsendes sammen med ridekortet.Det Classenske Fideicommis
Tromnæs Alléen 2 - 4800 Nykøbing F. - Telefon 5444 7029Copyright Det Classenske Fideicommis
Media2 Content Management System
Hjemmesiden er udviklet af ulendorf.com