Print side
Landbrug
 
Til Det Classenske Fideicommis hører i dag i alt 1700 ha agerjord. Fordelt på Corselitze, herunder Næsgaard, samt Priorskov og Fuglsang Godser.

Gårdene er bortforpagtet i 5- og 8-årige forpagtningsaftaler i tre store enheder: Næsgaard, Corselitze og Lollandsgårdene. Gårdene drives med traditionel planteavl med hovedvægt på korn, græsfrø og sukkerroer.


Svineproduktion
Der er i 1999 etableret en multisite svineproduktion på Næsgaard og Bellinge med 1.450 søer og afsætning af 30 kg grise. I oktober 2011 er aktieandele, jord og bygninger overdraget til DPL Invest A/S..


Det Classenske Fideicommis
Tromnæs Alléen 2 - 4800 Nykøbing F. - Telefon 5444 7029Copyright Det Classenske Fideicommis
Media2 Content Management System
Hjemmesiden er udviklet af ulendorf.com