Print side
Velgørenhed
 
Det Classenske Fideicommis' indtægter skal i følge vedtægterne anvendes til støtte af uddannelse, videnskab og hjælp til mindre velstillede.
 
Der ydes legater efter bestyrelsens bestemmelser, hovedsaglig til projekter inden for landbrug og skovbrug samt lokale aktiviteter.
 
Modtagne skriftlige ansøgninger behandles ved bestyrelsesmøder tre gange årligt.
 
Trangslegater uddeles efter ansøgning til administrationen ved godskontoret, hvor ansøgningsskema kan rekvireres.
Der uddeles mindre beløb, f.eks. i forbindelse med sygdom, rekreation, mv.
En behandlingstid på 2 måneder for ansøgninger må påregnes.
 


Det Classenske Fideicommis
Tromnæs Alléen 2 - 4800 Nykøbing F. - Telefon 5444 7029Copyright Det Classenske Fideicommis
Media2 Content Management System
Hjemmesiden er udviklet af ulendorf.com