Corselitze og Fuglsang Skovdistrikter søger SLINGér til virksomhedspraktik

Det Classenske Fideicommis er en privat erhvervsdrivende fond.

Corselitze og Fuglsang skovdistrikter er traditionelle løvtræsdistrikter (i alt ca. 2500 ha.) beliggende på Østfalster og Østlolland med en årlig hugst på ca. 19.000 m3.

Om os

Du vil indgå i virksomheden med assistentfunktion. med rige muligheder for selvstændige og udfordrende opgaver inden for traditionel skovdyrkning, skovdrift, entreprenøropgaver samt inden for parkpleje.

Da skovdistriktet består af 2 skovparter vil der også være mulighed for at få overdraget
ledelsesfunktionen og det dertil hørende ansvar for passende opgaver.

Skovdistriktet har pt. følgende bemanding; én skovfoged og 6 skovarbejdere (1 udkørselsmand, 2 traktorfører, 3 skovarbejdere) og 1-2 skov- og naturteknikerelever.

Du må forvente at:

  • have travlt i visse perioder,
  • at arbejde positivt og selvstændigt,
  • være selvtransporterende, også over længere afstande,
  • kunne samarbejde med andre driftsgrene såsom jagtvæsen og bygningsvedligeholdelse.
  • have et åbent og humoristisk sind.

DCF har endvidere mulighed for at tilbyde værelse/bolig på Østlolland samt selvfølgelig kørepenge, som en del af ansættelsen.

ANSØGNINGSFRIST: 15/3-2022

Ansøgning samt eventuelle spørgsmål bedes rettet til skovfoged Rune Rübner-Petersen:

Kontakt:

Rune Rübner-Petersen
Grønsundsvej 217 b, Karleby,
4800 Nykøbing F.

Tlf: +45-54850978
Mobil: +45-40314221
Mail: fuglsang.rrp@mail.dk