Overrækkelse af belønningsmedalje til Maskinfører Jens Pedersen

Fredag den 21. januar 2022 overraktes maskinfører Jens Pedersen Den Kongelige Belønningsmedalje.

Jens Pedersen var indstillet til Belønningsmedaljen for sit virke gennem 45 år ved Det Classenske Fideicommis.

Jens Pedersen ansattes oprindelig som skovarbejder, men har gennem ansættelsesperioden løst en lang række opgaver ved skovdistriktet og godsets boliger. De seneste år har Jens arbejdet som maskinfører ved Fuglsang og Corselitze skovdistrikter,  bl.a. med maskinel oprensning af grøfter.

Jens har tillige været virksomhedens sikkerhedsrepræsentant gennem mange år.

Jens har gennem alle årene været en dygtig og værdsat medarbejder og kollega, og har selvstændigt løst mangeartede opgaver på bedste vis.

Jens Pedersen fratrådte den 31. december 2021 for at gå på pension.