Det Classenske Fideicommis

Dagen før Classens død 24. marts 1792 udfærdigedes et codicil til Classens testamente, der bestemte, at hans formue skulle tilfalde en stiftelse. Det blev starten på Det Classenske Fideicommis.

Billedet viser Det Classenske Fideicommis’ bestyrelse Michael Brockenhuus-Schack,  Karoline Prien Kjeldsen og Jon Stokholm. Her sammen med Fideicommis’ets protektor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe 10. september 2017 i den hvide sal på Corselitze.

Fideicommiset skulle ledes af en direktion på tre personer godkendt af kongen. Den første direktion fik som administrerende direktør, Classens 13 år yngre bror, Peter Hersleb Classen (1738-1825). Han havde givet afkald på de fordringer, han havde i broderens testamente og bestred til sin død med stor loyalitet og energi Fideicommisets formål og opgaver.

P.H. Classen var initiativtager til oprettelse af husholdningsskoler, børnehjem og asyler. Han var ligeledes ansvarlig for etablering af en Agerbrugsskole, og der blev oprettet legater til fordel for hospitaler, skoler og stiftelser samt til bønderne på hans godser

Fideicommisets overskud skulle anvendes til velgørende formål efter følgende regler:

  • at danne nyttige Mennesker til Statens Bedste
  • at understøtte og befordre Vindskibelighed og Arbejdsomhed i de nødvendigste Dele for landets Vel
  • at hjælpe og lindre Fattigdom og Elendighed

Johan Frederik Classen ejede et stort bibliotek. Ved hans død omfattede det 20.000 bind inden for mange videnskaber – en stor samling mineraler og mange instrumenter, ligesom han var meget interesseret i musik og havde en stor samling noder.
Classen var gennem mange år plaget af gigt og var den sidste tid meget forpint. Da han døde i 1792 stod han som en af landets store, med titel af generalmajor, storkorsridder af Dannebrog og med prædikatet Excellence.

Opgørelsen af boet efter Classen tog knap 4 år og kunne da gøres op til en samlet nettoformue på 1.000.000 Rigsdaler.

Classens indbo m.v. var forinden afhændet, ligesom det testamentarisk var bestemt, at Frederiksværk skulle videreføres af Prins Carl af Hessen mod betaling af en årlig Frederiksværkafgift.

Kongelige protektorer

Den første protektor for Det Classenske Fideicommis var Kong Frederik VIII. Da han døde spurgte Fideicommiset, om Kong Christian X ville overtage dette hverv. Kongen foreslog diplomatisk, at man i stedet spurgte kronprinsen, den daværende kronprins Frederik, som senere skulle blive Kong Frederik IX.

Her fik man et “ja”, og kronprinsen var hyppig gæst på Corselitze indtil sin død i 1972, hvor Dronning Margrethe II accepterede at overtage protektionen. Dronningen besøger Corselitze mindst én gang om året for at godkende regnskabet. Derudover har Dronningen i kraft af sine kunstneriske evner bistået bestyrelse og ledelse med at træffe beslutninger omkring vedligeholdelse og nyanskaffelser på godset.