Jagtudlejning

Størstedelen af Fideicommisets godt 4.500 ha land- og skovbrug er lejet ud til jagt. Udlejningen sker på 5-årige kontrakter og som oftest med genudleje til de samme jagtselskaber.
Der lægges betydelig vægt på, at jagtlejerne bevarer et godt forhold til skovgæster og andre naturinteresserede.
Corselitzeskovene rummer en god råvildtbestand og en stærk stamme af dåvildt. Der er nedlagt trofæer i medaljeklassen af både råvildt og dåvildt.

Efter nærmere aftale kan der anlægges remiser og vildtagre og udsætning af fasaner kan foretages i overensstemmelse med godsets biotopplan. Til flere af jagterne hører jagthytte med overnatningsmulighed.

Udlejningen sker i øjeblikket til godt 15 jagtselskaber og forhandling om fornyelse finder oftest sted i god tid før kontrakternes udløb d. 1. april.
Kontrakterne kan opsiges i tilfælde af væsentlig misligholdelse.
Ledige arealer annonceres i landsdækkende aviser/fagblade og formidles på internettet.

Ledige jagter

Vi har i øjeblikket ingen ledige arealer.