Velgørenhed og andre almennyttige formål

Det Classenske Fideicommis’ indtægter skal i følge vedtægterne anvendes til støtte af uddannelse, videnskab og hjælp til mindre velstillede. Fideicommiset støtter driften af Fideicommisets institutioner, hvorimod legater primært går til konkrete projekter og aktiviteter. Desuden støttes helst personer og organisationer, der har geografisk eller historisk tilknytning til Fideicommiset eller familien Classen.

Billedet viser aldersdomshjemmet “Aldersly”, der ligger tæt på Corselitze gods. Vedligeholdelse af bygningen og de tre lejligheder er omfattet af Fideicommisets velgørenhed.

Velgørenheden kan opdeles således:

 1. Legater i henhold til general Classen og hans broder, geheimeråd Classens testamente samt legater, hvis kapitaler er indbetalt til Fideicommissets administration.
  Disse legater omfatter bl.a. bidrag til Rigshospitalet, skolevæsenet på Falster og i Frederiksværk samt vedligeholdelse af familien Classens gravsteder i Vinderød og i Tromnæs skoven.
 2. Bidrag til de til Fideicommisset hørende institutioner m.v.
  Disse bidrag tildeles bl.a. Fideicommisets tre feriekolonier langs Falsters østkyst og  alderdomshjemmet “Aldersly” ved Corselitze. Derudover vedligeholdelse af hovedbygningen på Fuglsang samt Fuglsang og Corselitze haver.
  På Fuglsang Herregaard er Fideicommiset i gang med et større projekt omkring et forskerrefugium i samarbejde med Københavns Universitet.
 3. Bidrag til offentlige stiftelser og indretninger samt almennyttige foranstaltninger og understøttelser til trængende ifølge bestyrelsens bestemmelser.
  Bestyrelsen uddeler løbende bidrag til videnskabelige formål og uddannelse … således er Den Classenske Legatskole i København fast modtager af et årligt beløb. Derudover uddeles jævnligt lægelegater og en række mindre beløb til lokale aktiviteter og foreninger.

Se årsberetningen for detaljeret information om fordeling af midlerne til velgørenhed.