Udstykningen Hamborgskoven

I 2007 udstykkede Det Classenske Fideicommis 13 ha af den jord, der tilhører Nagelsti Skovgaard i Sundby, der ligger som en forstad til Nykøbing F. på Lollands-siden af Guldborgsund. Området ligger i umiddelbar forlængelse af Hamborgskoven og fik derfor navn efter denne.

Der blev udstykket og byggemodnet 88 grunde, som blev sat til salg i september måned 2007. Som de fleste vil huske var dette i finanskrisens allertidligste dage – den slog rigtigt igennem i 2008.

Krisen blev afgørende for udstykningens manglende succes. Der er nu – 10 år senere – kun solgt 11 grunde, selvom Fideocommiset har gjort en stor indsats – både ved at markedsføre udstykningen og med jævne mellemrum opstille gode tilbud med betydelig rabat på grunde og opførte prøvehuse.

Problemet er, at der i mange af årene efter 2007 har været et nettofald i befolkningen på Lolland-Falster, og der har været mange brugte huse til salg til lave priser. Udstykningen hører dog til de mest attraktive beliggenheder på Lolland-Falster, så håbet er, at salget vil blive stimuleret i forbindelse med øget tilflytning til Lolland-Falster som følge af den faste forbindelse til Tyskland og tilflytningen af flere store virksomheder.

I samarbejde med Domea, Nykøbing F., arbejdes der på at etablere 60 boliger i udstykningens vestlige del som dobbelthuse på 30 grunde i 2019-20.

 

Se udstykningens placering på Google maps.
Få mere information på hamborgskoven.dk.