Udstykningen Hamborgskoven

I 2007 udstykkede Det Classenske Fideicommis 13 ha af den jord, der tilhører Nagelsti Skovgaard i Sundby, der ligger som en forstad til Nykøbing F. på Lollands-siden af Guldborgsund. Området ligger i umiddelbar forlængelse af Hamborgskoven og fik derfor navn efter denne.

Der blev udstykket og byggemodnet 88 grunde, som blev sat til salg i september måned 2007. Som de fleste vil huske var dette i finanskrisens allertidligste dage – den slog rigtigt igennem i 2008.

Krisen blev afgørende for udstykningens manglende succes. De første 10 lykkedes det kun at sælge 11 grunde, selv om Fideicommisset gjorde en stor indsatsmed markedsføring og salgsfremstød med rabatter og prøvehuse.

Problemet var et fuldstændig fastfrosset boligmarked på Lolland-Falster, der blandt skyldtes en nettotilbagegang i befolkning og mange billige brugte huse på markedet.

I august 2019 indgik Fideicommisset aftale med Guldborgsund Kommune om salg af 10 ha jord syd for udstykningen til opførelse af en ny skole i Sundby.

Skolen tegnes af arkitektfirmaet Henning Larsen og lever op til kriterierne for Svanemærkning.

Den nye Sundskole skal efter planen stå klar i 2022.

Bebyggelsesplanen for skolen foreligger i den godkendte lokalplan for området. Skolebygningerne på højst 10 m højde kommer til at ligge i arealet længst syd for udstykningen, medens arealet lige op til grundene anvendes til boldbaner, friområder m.v. Der etableres børnevenlige gangstier fra udstykningen til skolen.

Nyheden om skolebyggeriet har medført stor interesse for grundsalget, og der er pr. 1. juli 2021 solgt 41 grunde og reserveret 28 grunde til parcelhuse, så området har hektisk byggeaktivitet de kommende år.

Problemet er, at der i mange af årene efter 2007 har været et nettofald i befolkningen på Lolland-Falster, og der har været mange brugte huse til salg til lave priser. Udstykningen hører dog til de mest attraktive beliggenheder på Lolland-Falster, så håbet er, at salget vil blive stimuleret i forbindelse med øget tilflytning til Lolland-Falster som følge af den faste forbindelse til Tyskland og tilflytningen af flere store virksomheder.

I samarbejde med Domea, Nykøbing F., arbejdes der på at etablere 60 boliger i udstykningens vestlige del som dobbelthuse på 30 grunde i 2019-20.

I august 2019 indgik Fideicommisset aftale med Guldborgsund Kommune om salg af 10 ha jord syd for udstykningen til opførelse af ny skole i Sundby.

Den nye skole skal stå klar til skoleåret 2022.

Bebyggelsesplanen for skolen foreligger. Skolebygningerne på højest 10 m højde kommer til at ligge i arealet længst syd for udstykningen, medens arealet lige op til grundene anvendes til boldbaner, friområder m.v. Der etableres børnevenlige gangstier fra udstykningen til skolen.

Nyheden om skolebyggeriet har medført stor interesse for grundsalget, og der siden august 2019 solgt 7 grunde til parcelhuse, så området har hektisk byggeaktivitet.

 

Se udstykningens placering på Google maps.
Få mere information på hamborgskoven.dk.