God fondsledelse

I overensstemmelse med fondsloven redegøres for dokument om god fondsledelse herunder.

Det Classenske Fideicommis’ bestyrelsesmedlemmer og formand udpeges af Hendes Majestæt Dronningen på Justitsministeriets herom nedlagte forestilling.

Bestyrelsen udgøres af:

 • Højesteretsdommer Jon Stokholm (f. 1951).
  Indtrådt i Det Classenske Fideicommis’ bestyrelse 1/12-2006. Bestyrelsesformand 1/4 -2012. Bestyrelsesmedlem i Collegium Juris, Bikubenfonden og Kollegiefonden, under Bikubenfonden. Formand for Pensionskassen for tjenestemænd i Det Classenske Fideicommis (afviklingskasse).
 • Cand.agro. Michael Brockenhuus-Schack (f. 1960).
  Indtrådt i Det Classenske Fideicommis’ bestyrelse 1/11-2007.
  Direktionsmedlem i: Giesegaard Handelsselskab ApS, WEBS ApS.
  Bestyrelsesmedlem i: Axel B. Lange A/S (formand), Carlsen-Langes Legatstiftelse (formand), Donau Agro ApS, FBS A/S (formand), Jagtejendommen i Trend Skov, Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond (formand), Pensionskassen for tjenestemænd i Det Classenske Fideicommis (afviklingskasse), Promilleafgiftsfonden for landbrug (formand), Realdania (formand). Medlem af repræsentantskabet i Realdania.
 • Cand.jur., departementschef Karoline Prien Kjeldsen (f. 1961).
  Indtrådt i Det Classenske Fideicommis’ bestyrelse 1/4-2012.
  Formand for Nordatlantens Brygges bestyrelse og for Teater Republique.
  Bestyrelsesmedlem i: Glyptoteket, Det Danske Institut i Rom, Den Danske Naturfond, Pensionskassen for Tjenestemænd i Det Classenske Fideicommis (afviklingskasse), SEDK (sport event Denmark) samt Woco.

Hent dokument om god fondsledelse (PDF).