Lejeboliger

Det Classenske Fideicommis ejer omkring 100 boliger, som bebos af ansatte ved Fideicommiset, eller lejes ud. Husene er beliggende langs Østersøen fra Grønsund i Nord til Corselitze i syd og på Østlolland, ved Fuglsang og ved Hamborgskoven. En del af husene ligger nær vand og/eller skov.

Der findes huse til ethvert behov, idet husene er af meget forskellig størrelse (fra 60 til 200m2) ligesom der ved nogle huse er udbygninger med plads til dyrehold. Nogle huse vil kræve en kærlig hånd, mens andre er moderniserede boliger af høj kvalitet. Huslejen varierer fra ca. 5.000 kr. til godt 8.000 kr. pr måned afhængig af boligens indretning og stand. Boligerne udlejes overvejende til helårsbeboelse, men enkelte benyttes til ferieboliger.

Ledige boliger slås op på denne hjemmeside, og udlejning foregår ved, at interesserede lejere henvender sig til Godskontoret, gerne pr. e-mail.

Fortæl lidt om hvem I er i husstanden – alder, beskæftigelse, husdyr osv. Oplys hvilken boligtype, I søger – størrelse, beliggenhed, indretning, huslejeniveau og selvfølgelig telefonnummer og adresse.

Inden udlejning indhentes oplysninger om økonomi m.v. i blandt andet RKI.

Vi håber efterfølgende, det vil være muligt at tilbyde et lejemål, der svarer til ønskerne, men oftest vil der være en betydelig ventetid.