Fuglsang Herregård nyindrettes for 20 mio. kr.

Fuglsang Herregaard

Det Classenske Fideicommis, som ejer Fuglsang Herregaard, har igangsat en totalrenovering af herregården til fremtidig benyttelse som forskerrefugium og uddannelsescenter for danske universiteter og kulturinstitutioner. Budgettet er på 20 mill. kr., og renoveringen forventes afsluttet i maj måned 2019.

Samarbejde med Københavns Universitet

I 2015 indgik Det Classenske Fideicommis (DCF) og Københavns Universitet (KU) en samarbejdsaftale om i en prøveperiode frem til udgangen af 2016 at klarlægge, om Fuglsangs hovedbygning med sin nuværende indretning eller efter en ombygning ville kunne bruges af KU og andre uddannelsesinstitutioner til refugie-, forsknings – og uddannelsesaktiviteter med mulighed for overnatning. Som eksempler kan nævnes ophold til ph.d skrivning, ophold for undervisere, interne, eksterne og internationale videnskabelige konferencer.

I prøveperioden har KU og DCF samarbejdet om at definere krav og ønsker til en udvikling af hovedbygningen, og der er gennemført løbende evalueringer i forbindelse med arrangementer på Fuglsang.
Konklusionen på evalueringen var meget positiv for så vidt angår hovedbygningens helt særlige atmosfære, der adskiller stedet fra andre kursus- og mødeudbydere.

En modernisering af hovedbygningens faciliteter med etablering af bad/toilet på hvert værelse og handicapadgang var dog absolut nødvendig, for at huset fremover vil kunne tiltrække et større antal arrangementer med overnatning og dermed sikre en optimal og rationel drift.

Modernisering af hovedbygningen

Det er konklusionen på denne evaluering, der er grundlag for den igangsatte modernisering, der omfatter renovering af tag, vinduer og facader samt etablering af bad/toilet i 13 værelser og elevator. Hovedbygningen gøres derved tilgængelig for alle.

Målet er at gennemføre projektet i en balance mellem nænsom istandsættelse og kvalificerede arkitektoniske greb, med respekt for stedets ånd. Projektet er godkendt i sin helhed af Slots- og Kulturstyrelsen i august 2018 og udføres af Troels Jørgensen A/S, Kettinge i totalentreprise. Moderniseringen er planlagt af arkitekt Mette Maegaard Nielsen i samarbejde med ingeniørfirmaet S.E.Brockhuus A/S.

Finansiering

Fondsstøtte på foreløbig 14 mill. kr. samt tilskud fra Guldborgsund Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen på 850.000 kr. har muliggjort gennemførelse af projektet.
DCF takker flg. fonde for fornemme donationer: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Knud Højgaards Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Novo Nordisk Fonden, Hempels Fond og Højmosegårdlegatet.

Nyt forpagter par på Pomle Nakke

Pomlenakke Traktørsted.

Siden 10. september har Pomle Nakke Traktørstedet været forpagtet af Simon og Maria Bjerregaard. Der er åbningsreception 7. oktober, hvor alle er velkomne.

Simon og Maria, som har tvillingerne Alfred og Anna på fire år sammen og tre andre børn, kommer fra Sydsjælland, hvor de driver Bårse Samlingshus. Desuden har Maria Bjerregaard en smørrebrødsforretning.

Man skulle derfor tro, at parret,  har nok at se til. Men alligevel søgte de forpagtningen på Pomle Nakke, da de i sommer så en annonce på forpagtningen af traktørstedet.

– Vores andre forretninger har højsæson om efteråret, vinter og forår. Derfor passer det perfekt, at vi kan tage os af Pomle Nakke om sommeren, siger Simon og Maria Bjerregaard, og tilføjer:
– Og så har vi heldigvis et stort netværk, heriblandt bedsteforældre, der gerne træder til for at passe tvillingerne.

Erfaring fra restaurationsbranchen

Både Maria og Simon har stor erfaring fra restaurationsbranchen, hvor de har arbejdet i mange år.
Simon er udlært tjener fra Mogenstrup Kro og har siden bl.a. arbejdet i Påfuglen i Tivoli og på Hotel Kirstine i Næstved som restaurationschef. Han har også drevet et par hoteller på Bornholm.
Maria er autodidakt kok og har haft et par caféer på Bornholm, hvor hun mødte Simon.

Pomle sæsonen starter til påske

Simon og Maria vil have sæson på Pomle Nakke fra påske til sidste weekend i august. Der bliver åbent hver dag mellem klokken 12 og klokken 22 … også om mandagen, hvor der hidtil har været lukket.

Derudover bliver der åbent omkring højtiderne fx. Mortensaften og omkring jul. Og så er  der selvfølgelig plads til selskaber i alle weekender året rundt. Parret medbringer et par ansatte fra Bårse til Pomle Nakke.

Klassisk menukort – men også gerne eksperimenterende

– Menukortet bliver det mere klassiske, men vi eksperimenterer også gerne, hvis det er det, som folk vil have, siger værtsparret.
Som noget nyt bliver der frokostplatter og smørrebrød, og iskiosken med Møn Is er selvfølgelig åben.

– Da vi så traktørstedet første gang, sagde det bare “wauw”. Vi glæder os til at komme i gang, og vi bliver her i mange år, siger Simon og Maria Bjerregaard.

Foto: Claus Hansen, Folketidende.

Livet på Corselitze i anden halvdel af 1900-tallet (video)

Livet på Corselitze
Svend Ambus blev ansat som gartner på Corselitze i 1968. Det var før, arbejdsopgaverne for alvor blev maskiniseret, så der var et myldrende liv på det store gods. Hør om Fideicommis-posten, der kørte til Nykøbing i hestevogn og handlede ind for beboerne. Og om vægteren, der gjorde nætterne mere trygge. Og om besøgene af de kongelige igennem flere årtier. Læs videre “Livet på Corselitze i anden halvdel af 1900-tallet (video)”