Det Classenske Fideicommis’ 225 års jubilæum

Det Classenske Fideicommis fejrede 225 års jubilæum 24. marts 2017. Det blev fejret både nær og fjern … se bare her. Se også reportagen og videoen fra folkefesten på Corselitze 14. maj.

Kransenedlæggelse i Vinderød

Jubilæumsdagen markeredes med kransenedlæggelse ved General J. F. Classens gravmæle i Vinderød Kirken, ved monumentet Prøven i Frederiksværk og ved P.H. Classens mindeplade ved Holmens Kirke i København.

Legater

Fra legatet gehejmeråd P. Hersleb Classens rejsestipendium for læger uddeltes i alt 100.000 kr. til:

  • Overlæge Lone Nicoline Nørgaard, Rigshospitalet
  • 1. reservelæge Berit Dalsgaard Nielsen, Århus Universitetshospital
  • Overlæge Peter Birkeland, Aalborg Universitetshospital
  • Christian Fuglesang Jensen, Herlev Hospital til studierejser
225 års jubilæum

Uddelingen fandt sted i Højesteret. På foto ses de 3 førstnævnte legatmodtagere og legatbestyrelsen (bagerst): Professorer, overlæger Peter Skinhøj og Peter Iversen og højesteretsdommer Jon Stokholm.

Restaurering

I jubilæumsåret er der bevilget 112.000 kr. til restaurering af J. F. Classens gravmæle. Monumentet blev til efter idé af broderen P. Hersleb Classen og udførtes af billedhuggeren Johannes Wiedewelt. Restaureringen, der blandt andet omfattede en afrensning af monumentets marmorflader, blev foretaget af Nordisk Konservering.

Endvidere doneredes et oprindeligt alterbillede ved C. A. Lorentzen fra den tidligere Vinderød Kirke opført af Fideicommiset i begyndelsen af 1800-tallet. Fideicommiset betaler for en tiltrængt konservatorgennemgang af billedet.

På billedet i toppen ses museumsdirektør John Erichsen, der redegør for billedets historie og næstformand i menighedsrådet Jørgen Buch-Jepsen.

I generalens fodspor

I slutningen af maj arrangeres tur til Oslo – i generalens fodspor – for Fideicommisets medarbejdere. Ved besøget afsløres en Classen buste på Katedralskolen i Oslo, hvor Classen var elev omkring 1740.

Ny biografi

En ny fælles biografi på godt 400 sider om Classen brødrene ved museumsdirektør John Erichsen udgives i september 2017 på forlaget Gyldendal.
Biografien har været undervejs i 3 år med studieophold i Oslo og Paris og grundige arkivstudier. Det samlede budget for bogen er på 1,5 mill. kr., hvoraf halvdelen betales af Augustinusfonden som et tilskud.
Bogen præsenteres ved et privat arrangement 10. september 2017 på Corselitze med deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen. Præsentation for pressen finder sted 14. september i J.F. Classens oprindelige bolig, Amaliegade 40, 1. sal. København.

Nye alléer

Udskiftning af tre alléer ved Corselitze med nye ensartede lindealléer er påbegyndt i marts med Møllealléen vest for godsområdet og ventes videreført med alléerne nord og øst for godset. I alt en strækning på 1.900 m og et samlet budget på 1,1 mill. kr.