Corselitze og Fuglsang Skovdistrikter søger Sling-elev til virksomhedspraktik

Det Classenske Fideicommis er en privat erhvervsdrivende fond.

Corselitze og Fuglsang skovdistrikter er traditionelle løvtræsdistrikter (i alt ca. 2500 ha.) beliggende på Østfalster og Østlolland med en årlig hugst på ca. 15-19.000 m3. Juletræsproduktionen er bortforpagtet.

Læs videre “Corselitze og Fuglsang Skovdistrikter søger Sling-elev til virksomhedspraktik”

Projekt St. Skallesluger i Corselitze Hovedskov – Bønnet og Mellemskoven og i Østerskoven.

Projektet går ud på at sikre en lokal ynglebestand af Stor Skallesluger. Det sker ved, at frivillige sætter redekasser op langs østkysterne af Sydsjælland, Falster samt på Møn og andre øer i området. Samtidig kontrollerer gruppen redekasserne og registrerer de årlige yngleresultater.

Læs videre “Projekt St. Skallesluger i Corselitze Hovedskov – Bønnet og Mellemskoven og i Østerskoven.”