Ny godsforvalter ved Det Classenske Fideicommis

Med virkning fra 1. oktober 2022 tiltræder Jannik Houmann som godsforvalter ved Det Classenske Fideicommis.

Jannik Houmann er 41 år gammel og uddannet som agrarøkonom i 2006 med efterfølgende lederuddannelser. Efter ansættelser som driftsansvarlig ved flere danske og svenske godser har Jannik Houmann fra 2013 været inspektør ved Barsebäck Gods i Sverige, der omfatter 2000 ha landbrug, 1400 ha skov samt 55 lejeboliger m.v. Ud over den praktiske ledelse af landbruget har Jannik Houmann tillige haft ansvaret for godsets daglige administration.

Jannik Houmann får bolig på Corselitze i godsforvalterboligen sammen med sin familie, hustruen Kirsten og 3 børn på mellem 8 og 16 år. Kirsten Houmann er uddannet psykolog og er ansat i Sydsjællands og Lolland- Falsters Politikreds.

Fra oktober 2022 og året ud vil godsforvalter Poul Schreiner Hansen bistå med overdragelsen af ledelsen.

Jannik Houmann

Jannik Houmann