Chefskifte

I løbet af 2022 planlægges et chefskifte i Fideicommisset, idet godsforvalter Poul Schreiner Hansen fratræder med udgangen af året for at gå på pension.

Poul Schreiner har varetaget ledelsen af Fideicommissets alsidige virksomhed gennem 29 år fra godskontoret på Corselitze med reference til fondens bestyrelse.

Med uddannelsen som forstkandidat har Poul Schreiner tillige varetaget skovriderfunktionen for Fideicommissets skove på i alt 2.700 ha under Corselitze og Fuglsang Skovdistrikter.

Skiftet ventes at ske i efteråret, så der vil være mulighed for en periode med overlapning med den nyansatte leder.

Stillingen opslås i relevante medier og vil desuden fremgå af hjemmesiden her.

PSH, nov. 2021

PSH, nov. 2021