Rideruter

Ridning er tilladt på afmærkede rideruter i Corselitze skovene, i Hamborgskoven og i Toreby Skov, såfremt du har et gyldigt ridekort.

Årsridekort

Et årsridekort er gældende for et kalenderår. Uanset, hvornår på året du køber det, gælder det året ud.

Du køber et årsridekort ved at indbetale 300 kr. via Mobile Pay på 24713. Husk at skrive dit navn i beskedfeltet.

Første gang, du køber et årsridekort, skal du komme forbi godskontoret på Corselitze (Tromnæs Alléen 2, 4800 Nykøbing F.). Der vil du mod depositum på 100 kr. få udleveret et gult hattebånd med et personligt nummer. Det skal bæres under ridningen som dokumentation for betalt årsridekort.

Før du fornyr dit årsridekort, bør du altid kontrollere prisen på denne side – det er det eneste sted, hvor vi oplyser om prisen.

Dagsridekort

Et dagsridekort koster 50 kr. som indbetales via Mobile Pay på 24713. Husk at skrive dit navn i beskedfeltet. Kortet er gældende samme dag, som indbetalingen er foretaget. Kvittering skal kunne fremvises på forlangende.

Ridning er tilladt:

  • På de markerede ridestier.
  • På asfalterede veje og grusveje, dog midterrabat eller siderabat.
  • Alle dage fra kl. 7:00 til solnedgang.
  • Al ridning skal foregå i henhold til rutelaugets retningslinier for god rideskik. Rutelauget sikrer, at alle medlemmer har kendskab til disse.
  • Ved  grupperidning rides enkeltkolonne i side- eller midterrabat.
  • På den åbne forstrand i perioden 1/9 – 30/5.
  • Ved bukkejagt i skoven (16/5 – 15/7) er ridning kun tilladt kl. 9:00 – 18:00. Gælder 16/5 – 23/5 og lørdag-søndage i perioden.
  • Ved selskabsjagt i skoven er ridning forbudt. Dette vises ved skiltning, så længe jagten står på og varsles så vidt muligt på rutelaugets hjemmeside.
  • Ridende skal tage størst muligt hensyn til naturen og andre skovgæster og hertil tage op i skridt ved passage.

Download riderute kort