Forskerrefugium Fuglsang Herregaard

Det Classenske Fideicommis samarbejder med Københavns Universitet om skabelse af et forskerrefugium og uddannelsescenter for universiteter og kulturinstitutioner i herregårdens gamle hovedbygning. Formålet er at ombygge hovedbygningen, så den opfylder de krav, der stilles af universiteterne for anvendelse til forsknings- og uddannelsescenter.

Billedet viser havestuen på Fuglsang Herregaard. Som det ses er rammerne historiske og stemningsfulde. Projektet vedr. omdannelse til et forskningsrefugium kræver dog opdatering af en del faciliteter.
Mere information om Fuglsang Herregaard på hjemmesiden.

Huset skal opgraderes, så det kan drives rationelt og fleksibelt. Samtidig skal kvaliteterne i den historiske bygning bevares, så det sammen med det omgivende miljø og landskab på Fuglsang bliver attraktivt som forskerrefugium.

Projektets budget er et 2-cifret millionbeløb, der søges finansieret via fondsstøtte og Fideicommisets egne midler. Der er indgået varige driftsaftaler med Københavns Universitet og en række andre læreanstaler om benyttelse af centret.

Det forventes, at et moderniseret hus, der opfylder universiteternes krav til værelsesfaciliteter mv. vil forøge benyttelsen væsentligt og derved medvirke til en tilknytning af universiteterne til egnen og fremme af ambitiøs udvikling på Lolland-Falster samt synergier med de nuværende institutioner på Fuglsang.