Projekt St. Skallesluger i Corselitze Hovedskov – Bønnet og Mellemskoven og i Østerskoven.

Projektet går ud på at sikre en lokal ynglebestand af Stor Skallesluger. Det sker ved, at frivillige sætter redekasser op langs østkysterne af Sydsjælland, Falster samt på Møn og andre øer i området. Samtidig kontrollerer gruppen redekasserne og registrerer de årlige yngleresultater.

Stor Skallesluger yngle naturligt i store huller i gamle træer. Dem er der ikke længere mange af i de danske skove. For at kompensere for dette, opsættes der redekasser. I skovene langs kysten på Corzelitse er der ophængt 18 kasser.

Projektet blev startet i samarbejde med Landskabskontoret i det daværende Storstrøms Amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Efter at amterne blev nedlagt, er projektet genstartet som et samarbejde mellem DOF Storstrøm og de tre kommuner Faxe, Vordingborg og Guldborgsund. Kommunerne betaler for redekasserne, mens det er frivillige fra DOF Storstrøm, der sætter kasserne op og foretager den årlige kontrol.

Kontrollen bliver foretaget med Stangkamera og en bærbar monitor.

I DOF Storstrøm foregår arbejdet samtidig som en del af DOF/BirdLife Danmarks Projekt Truede Ynglefugle med Jan Blichert som artscaretaker for Stor Skallesluger. Der er tilsvarende lokale projekter for Stor Skallesluger omkring Als i Sønderjylland og på Bornholm. Sammen med området under DOF Storstrøm udgør projekterne de tre kerneområder for Stor Skalleslugers ynglebestande i Danmark. Flere andre steder er der mindre projekter i gang.

Projektet er en stor succes over hele landet også i de kasser der er sat op på Corzelitse. Her er yngle resultater for de sidste 5 år.

2017   7 – 12 ynglepar

2018  10 ynglepar + 5 par Natugle

2019  16 ynglepar.

2020  14 ynglepar.

2021  10 ynglepar + 2 redekasse plyndret, formodentlig af Krager. På vandet ud for Donnemosen lå der en hun med 8 små unger.

På turen rundt i skovene, observeres og rigtig mange rastende og fouragerende St. Skallesluger, i 2021 talte vi 66. Af andre arter kan nævnes: Strandskade – Stor Præstekrave – Mudderklire – Hvinand og i en af skrænterne i Østerskoven, var der en Digesvale koloni.