Projekt St. Skallesluger i Corselitze Hovedskov – Bønnet og Mellemskoven og i Østerskoven.

Projektet går ud på at sikre en lokal ynglebestand af Stor Skallesluger. Det sker ved, at frivillige sætter redekasser op langs østkysterne af Sydsjælland, Falster samt på Møn og andre øer i området. Samtidig kontrollerer gruppen redekasserne og registrerer de årlige yngleresultater.

Læs videre “Projekt St. Skallesluger i Corselitze Hovedskov – Bønnet og Mellemskoven og i Østerskoven.”