Nyt infocenter på Corselitze

Midlerne til at samle Østfalsters mange attraktioner i et fælles infocenter er givet, og borgere og turister får nu et sted, hvor historien om områdets natur, herregårde og den omkringliggende skov kan fortælles.

Corselitze Gods hvor det nye infocenter etableres. Foto: Guldborgsund Kommune

Med en bevilling på 300.000 etableres et nyt infocenter ved Corselitze Gods og besøgshave, som i forvejen besøges af 10.000 gæster hvert år. Formålet er at sætte det smukke skovområde, godset og herregårdshistorien ind i en samlet fortælling, og samtidig skabe et sted, hvor man kan spise sin madpakke og tage sig en pause. Bevillingen kommer fra Landdistrikter, Kultur og Fritids udvalget i Guldborgsund Kommune.

Det nye infocenter på Corselitze vil samle områdets mange oplevelsesmuligheder og vise de mange rekreative tilbud vi har i det østlige område af Falster. Det bliver et unikt sted både for os der bor her og for de mange turister, der hvert år besøger Falster. Det er vigtigt, at vi tydeliggør områdets mange – måske lidt gemte – kvaliteter, og det kan dette nye sted helt klart være med til” siger formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget Ole K. Larsen.

Infocenteret etableres i det eksisterende vognly ved Corselitze Gods. En del af vognlyet ombygges og lukkes med glas, og der lægges plankegulve med træ fra skoven omkring Corselitze. Stedet skal rumme udstillinger og fungere som en portal til den 4 ha store og smukke herregårdshave og til den omkringliggende skov. Samtidig bliver stedet også en del af Skovbrugsmagasinet, som omfatter en unik samling af redskaber og materialer, der har været anvendt i skovbruget helt tilbage til 1800-tallet.

Skovbrugsmagasinet står over for en gennemgribende revision af stedets egne samlinger, og det var her ideen om infocenteret startede.

Det nye infocenter er en del af Naturlandet Lolland-Falster, som har til formål at bidrage til udviklingen af Lolland-Falster som én samlet frilufts-destination, med mange gode naturoplevelser og friluftsaktiviteter. På Lolland-Falster ligger der allerede infopunkter i Naturpark Nakskov Fjord, Naturpark Maribosøerne og ved Fuglsang Herregård. Infocenteret på Corselitze kommer på denne måde til at supplere den øvrige formindling af Naturlandet Lolland-Falster.

Naturen her på Lolland-Falster er fantastisk, og Naturlandet er helt klart med til at formidle de mange muligheder der er, og det nye Informationspunkt vil også kunne bruges som en del af undervisningen for vores børn og unge, og for de omkringliggende institutioner” afslutter udvalgsformand Ole K. Larsen.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget støtter Informationspunktet med kr. 300.000, som har et samlet budget på knap kr. 1,5 mio.