80 nye fuglekasser opsættes på Corselitze og Fuglsang

Der har i de seneste år været gennemført en del nødvendig fældning af gamle træer på både Corselitze og Fuglsang godser. Det går ud over de hulrugende fugles muligheder for at finde velegnede redepladser.

Ornitolog Benny Steinmejer sætter fuglekasse op på Fuglsang under overvågning af Godsforvalter Poul Schreiner Hansen, Det Classenske Fideicommis.

Derfor har Det Classenske Fideicommis, som ejer Corselitze og Fuglsang, allieret sig med lokale ornitologer og skovtekniker Christian Bruun Bjørn om opsætning af i alt 80 fuglekasser.

Der er opsat 33 på Corselitze og 47 på Fuglsang i størrelser, der vil tiltale fugle i størrelser fra blåmejser og musvitter til stære og alliker.Fuglekasserne er lavet af Ole Skytte, der er leverandør til mange af Danmarks ornitologer.

Redekassernes ynglesucces i 2020 er gennemgået af Benny Stejnmejer, DOF. Det er især de almindelige arter stær, musvit og blåmejse, der benytter boligtilbuddet. Alle stærekasser på nær 2 har været benyttet og over halvdelen af mejse- og musvitkasserne er besøgt. Der ud over har der været yngel i allike- og tårnfalkekasserne.

Det kan dermed konkluderes, at redekasseophængningen har været en god hjælp for fuglelivet i begge herregårdshaver.