Fuglsang Herregård nyindrettes for 20 mio. kr.

Det Classenske Fideicommis, som ejer Fuglsang Herregaard, har igangsat en totalrenovering af herregården til fremtidig benyttelse som forskerrefugium og uddannelsescenter for danske universiteter og kulturinstitutioner. Budgettet er på 20 mill. kr., og renoveringen forventes afsluttet i maj måned 2019.
Samarbejde med Københavns Universitet

I 2015 indgik Det Classenske Fideicommis (DCF) og Københavns Universitet (KU) en samarbejdsaftale om i en prøveperiode frem til udgangen af 2016 at klarlægge, om Fuglsangs hovedbygning med sin nuværende indretning eller efter en ombygning ville kunne bruges af KU og andre uddannelsesinstitutioner til refugie-, forsknings – og uddannelsesaktiviteter med mulighed for overnatning. Som eksempler kan nævnes ophold til ph.d skrivning, ophold for undervisere, interne, eksterne og internationale videnskabelige konferencer.

I prøveperioden har KU og DCF samarbejdet om at definere krav og ønsker til en udvikling af hovedbygningen, og der er gennemført løbende evalueringer i forbindelse med arrangementer på Fuglsang.
Konklusionen på evalueringen var meget positiv for så vidt angår hovedbygningens helt særlige atmosfære, der adskiller stedet fra andre kursus- og mødeudbydere.

En modernisering af hovedbygningens faciliteter med etablering af bad/toilet på hvert værelse og handicapadgang var dog absolut nødvendig, for at huset fremover vil kunne tiltrække et større antal arrangementer med overnatning og dermed sikre en optimal og rationel drift.

Modernisering af hovedbygningen

Det er konklusionen på denne evaluering, der er grundlag for den igangsatte modernisering, der omfatter renovering af tag, vinduer og facader samt etablering af bad/toilet i 13 værelser og elevator. Hovedbygningen gøres derved tilgængelig for alle.

Målet er at gennemføre projektet i en balance mellem nænsom istandsættelse og kvalificerede arkitektoniske greb, med respekt for stedets ånd. Projektet er godkendt i sin helhed af Slots- og Kulturstyrelsen i august 2018 og udføres af Troels Jørgensen A/S, Kettinge i totalentreprise. Moderniseringen er planlagt af arkitekt Mette Maegaard Nielsen i samarbejde med ingeniørfirmaet S.E.Brockhuus A/S.

Finansiering

Fondsstøtte på foreløbig 14 mill. kr. samt tilskud fra Guldborgsund Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen på 850.000 kr. har muliggjort gennemførelse af projektet.
DCF takker flg. fonde for fornemme donationer: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Knud Højgaards Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Novo Nordisk Fonden, Hempels Fond og Højmosegårdlegatet.