Corselitze og Fuglsang Skovdistrikter søger Sling-elev til virksomhedspraktik

Det Classenske Fideicommis er en privat erhvervsdrivende fond.

Corselitze og Fuglsang skovdistrikter er traditionelle løvtræsdistrikter (i alt ca. 2500 ha.) beliggende på ØSTFALSTER OG ØSTLOLLAND med en årlig hugst på ca. 16.000 m3.

Du vil indgå i virksomheden med assistentfunktion. med rige muligheder for selvstændige og udfordrende opgaver inden for traditionel skovdyrkning, skovdrift, entreprenøropgaver samt inden for parkpleje.

Da skovdistriktet består af 2 skovparter, vil der også være mulighed for at få overdraget ledelsesfunktionen og det dertil hørende ansvar for passende opgaver.

Skovdistriktet har pt. følgende bemanding; én skovfoged og 6 skovarbejdere (1 udkørselsmand, 2 traktorfører, 1 skovarbejder og 2 parkmedarbejdere)

Du må forvente at:

  • have travlt i visse perioder
  • at arbejde positivt og selvstændigt
  • være selvtransporterende, også over længere afstande,
  • kunne samarbejde med andre driftsgrene såsom jagtvæsen og bygningsvedlige-holdelse.
  • have et åbent og humoristisk sind.

DCF har endvidere mulighed for at tilbyde værelse/bolig på Østlolland samt selvfølgelig kørepenge, som en del af ansættelsen.

ANSØGNINGSFRIST: 13/2-2024

Ansøgning samt eventuelle spørgsmål bedes rettet til skovfoged Rune Rübner-Petersen

Kontakt:

Rune Rübner-Petersen Grønsundsvej 217 b, Karleby, 4800 Nykøbing F.

Tlf: +45 5485 0978 Mobil: +45 4031 4221 Mail: skovfoged@corselitze.dk