International kunstner har lavet skærm til Corselitze

Det Classenske Fideicommis stødte ved et tilfælde på Cecilia Fiona.

CORSELITZE: Det er et ganske særligt skærmbræt, som nu står i et hjørne af den store sal i hovedbygningen på Corse­litze.

For det første er det malet med en ganske særlig teknik. For det andet er motiverne af en anden verden.

Begge delte fortalte den 25-årige kunstner Cecilia Fiona om, da hun præsenterede brættet.

Det er af den slags, som tid­ligere brugtes til at dele rum op med.

Lover selv sin maling
De fleste kunstnere maler med olie- eller akrylmaling, som de køber som færdigla­vet.

Men sådan er det ikke for Cecilia Fiona.

Hun laver selv sin maling ud fra såkaldt harelim og for­skellige pigmenter, som hun blander og koger hjemme på komfuret.

– Det er som at lave en god sovs, siger Cecilia Fiona til Folketidende. Ideen til at bruge den slags maling fik hun af en kurator, som mente, at det ville gøre noget godt for hendes teknik.

Som hulemalerier
Når malingen kommerop på et lærred, bliver farverne helt specielle.

– De bliver lidt douce og pa­stelagtige. Farverne kan også ses helt tilbage i hulemaleri­er, siger hun også.

Under arbejdet med denne maling gælder det for kunst­neren om at male sine moti­ver færdige med det samme,

– De kan nemlig ikke males over, siger Cecilia Fiona,

Mystiske motiver
Motiverne på skærmbrættet bærer præg af den mysticis­me, som Cecilia Fiona er me­get optaget af.

På skærmbrættet på Corse­litze er der derfor afbilledet flere fantasivæsener.

– De kommer fra en ver­den, der er parallel med vores virkelighed, siger hun.

CORSELITZE: En ung kunstner, der er på vej frem i verden, har sat sit præg på den gam­le hovedbygning på Corse­litze.

Den 25-årige Cecilia Fiona har, på bestilling af Det Clas­senske Fideicommis, malet et nyt skærmbræt til bygnin­gens store sal.

Skærmbrættet blev afsløres torsdag ved middagstid, og nu står det i et hjørne af salen.

Et andet sted i salen står en anden og mindre skærm, som Dronning Margrethe har broderet,

Salgstalent
Det var Jon Stokholm, for­mand for fideicommisets be­styrelse, som bød velkom­men til en række indbudte gæster.

I sin tale fortalte han, at fi­deicommiset havde været på udkik efter et skærmbræt, gerne i moderne stil.

– Ved en fernisering fik jeg Cecilia Fiona til bords. Hun har et salgstalent, og i besty­relsen besluttede vi på vores møde i november, at hun skulle lave det, fortalte for­manden.

Begejstret dronning
Ideen blev ved den lejlighed drøftet med Dronning Mar­grethe.

Hun er som bekendt pro­tektor for Det Classenske Fi­deicommis, og ifølge forman­den blev dronningen meget begejstret.

– Hun kunne slet ikke få ar­mene ned, sagde Jon Stok­holm.

En måneds arbejde
Cecilia Fiona takkede for, at hun var kommet i betragt­ning til at lave skærmen.

– Det er spændende, at skærmbrættet er endt her. Der har måske tidligere stået et skærmbræt her på samme sted, sagde hun.

Hun mente, at hun har væ­ret cirka en måned om at ma­le motiver på begge sider af den tredelte skærm.

– Men måske har jeg ikke malet hele dagen, sagde hun også.