Generalens lysthus fik nyt stråtag

I jubilæumsåret 2017 blev der gennemført mange forbedringer på Fideicommis’ets ejendomme. Således fik Generalens Lysthus ved Tromnæs strand i december lagt nyt stråtag på siden ud mod vandet. Og til januar er det iskælderen i Corselitze Have, der står for tur.

Det er ca. 50 år siden, at stråtaget sidst blev skiftet på lysthuset. Arbejdet er udført af tækkemand Finn Hansen, Horreby og udgør en udgift på omkring 90.000 kr.

Generalens lysthus med de gamle strå

Sådan så Generalens Lysthus i august måned 2017 – et par måneder før udskiftning af stråtaget.

Generalens Lysthus ligger ud mod Østersøen i Tromnæs Skov umiddelbart syd for alléen, der går fra Corselitze Gods til Østersøen.

Lysthuset er opført af generalmajor J.F. Classen i 1786 efter tegninger af Andreas Kirkerup. Generalen benyttede lysthuset under sine sommerophold på Corselitze.

Lysthuset er opført som en vinkelbygget bindingsværkbygning med stråtag. Huset består af en veranda under tag og et opholdsrum. Oprindelig var bygningen større med form som et græsk langtempel.

Romantiske haveidealer

I 1700-tallet vare romantiske haver på mode, gerne forsynet med skulpturer og springvand eller som her med et lysthus i den vilde natur. Bygningen er fredet i dens nuværende form i 1918.

Udsmykninger

I bygningen kan man endnu se den oprindelige inskription “Wer Ruhe hat, der findt Sie hier” (Den som har – eller vil have ro, kan finde den her) samt billedhuggeren Johannes Wiedewelts udsmykning med ukendte portrætter, formentlig med inspiration fra Nordafrika.

Traktørsted

I nyere tid – op til midten af 1960’erne, har lysthuset blandt andet været anvendt til traktørsted, drevet af den nærmeste nabo i den syd for beliggende hegnsmandsbolig.

I dag ejes og vedligeholdes bygningen af Det Classenske Fideicommis.