Jagten på Fuglsang Øst

Jagten på Fuglsang Øst, i alt 270 ha ønskes udlejet for en 5-årig periode fra 1. marts 2020.
Arealet omfatter ager, eng, rørskov, søer, remiser og skovparcel og har naturskøn beliggenhed ud til Guldborgsund.

Arealet er omfattet af Natura 2000 bestemmelser som fuglebeskyttelsesområde, herunder den fredede strandeng, Skejten. Fredningen vedrører ikke jagtmulighederne, men jagten skal ske med hensyntagen til vandreruter i tilknytning til Fuglsang.

Der er fremragende muligheder for gåse- og andejagt. Biotopplan til udsætning af 430 fasaner findes. Endvidere findes god råvildtbestand.
Ældre fodermesterbolig indgår som jagthytte.

Pris 85.000 kr./år
Se kontaktoplysninger nederst på siden.